Despre

„OMUL – ESTE RODUL EDUCAȚIEI PE CARE O PRIMEȘTE.” (HELVETIUS)

Cine suntem? De unde am pornit? Încotro mergem?
Instituția de educație timpurie nr. 9 este o unitate de educație și instruire pentru copii și părinți, care activează în baza „Curriculum-ului pentru educația timpurie”, având la bază educația centrată pe copil.
Limba de instruire – limba română.
A fost înfiinţată la 16.05.1974 într-o clădire cu o capacitate de 55-60 delocuri pentru 4 grupe, dintre care 1 de creşă şi 3 de grădiniţă.
Instituția preșcolară nr. 9 este situată într-o zonă liniştită şi pitorească din partea de jos a sectorului Botanica, în imediata apropiere cu Parcul de Distracţii din Valea Trandafirilor, beneficiind de o curte largă cu spaţiu
verde, are personal calificat cu studii psiho-pedagogice de specialitate.
Grădiniţa oferă condiţii necesare unei dezvoltări armonioase a copiilor preşcolari, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând cont de ritmul propriu de dezvoltare şi nevoile sale afective.
Instituţia dispune de săli de clasă spaţioase, luminoase, mobilier adaptat nevoilor educative, grupuri sanitare îngrijite şi uşor accesibile copiilor. Sunt 4 grupe, ce beneficiază de sală de grupă, grup sanitar, dormitor
separat şi vestiar.
Instituţia lucrează 5 zile în săptămână conform regimului de aflare a copiilor în ea şi 2 zile de odihnă, respectiv a câte 10,5 ore pe zi, de la 7:30  până la 18:00  (perioada pandemiei COVID-19). Regimul zilei este bine chibzuit şi comod atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.
Alimentaţia este organizată conform normelor stabilite de 3 ori pe zi. Datorită unui parteneriat eficient cu familia sunt create condiţii de dezvoltare artistică, fizică şi lingvistică.
Copiii trăiesc prin mişcare, învaţă prin acţiune, se exprimă prin ceea ce fac. Ei trăiesc sentimentul că anume EI sunt aşteptaţi la grădiniţă.
Calitatea educaţiei oferită de instituţia de învăţământ este dependentă esenţial de prestaţia pedagogică a cadrelor didactice. Practica dovedeşte că pentru a promova educaţia de calitate cadrele didactice încadrate în activitatea educaţională trebuie să fie calificate în mai multe domenii ale educaţiei, perfecţionaţi prin mai multe cursuri, acţiuni de formare continuă. Deci, succesul grădiniţei depinde în mare parte de competenţa şi calificarea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar.